Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia „Dobra Szkoła" w Siedlcach.

Liczba uczniów:

Szkoła Podstawowa kl. III-VIII – 25

Oddział przedszkolny - 12

Godziny otwarcia szkoły:

Szkoła otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.50

Dyrektor przyjmuje interesantów w środy w godz. 9.00 – 11.00.

Zajęcia edukacyjne odbywają się w godz. 8.00 – 15.20

Zajęcia pozalekcyjne odbywają się po zakończonych lekcjach i w godzinach popołudniowych.

Numer identyfikacyjny REGON – 260649880

Numer NIP – 9591838916

Nazwa – Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach

Dyrektor szkoły - Agnieszka Koźbiał

Adres siedziby

Województwo – Świętokrzyskie

Powiat – kielecki

Gmina – Chęciny

Miejscowość – Siedlce 138

Poczta – 26-060 Chęciny

Pozostałe (udostępnione dane)

RSPO – 75962

W ewidencji szkół i placówek publicznych, prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, działającą na terenie Gminy Chęciny, w dniu 25 sierpnia 2008r, pod numerem 3 została wpisana jako Szkoła Publiczna.

Typ i nazwa szkoły - Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach o strukturze organizacyjnej I-VI z odziałem przedszkolnym Osoba prowadząca szkołę: Stowarzyszenie „ Dobra Szkoła” w Siedlcach , z siedzibą w Siedlcach nr 138, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306973

Opiekun strony - Iwona Łataś