Publiczna Szkoła Podstawowa w Siedlcach jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia „Dobra Szkoła" w Siedlcach.

Liczba uczniów:

Szkoła Podstawowa kl. III-VIII – 25

Oddział przedszkolny - 12

Godziny otwarcia szkoły:

Szkoła otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.50

Dyrektor przyjmuje interesantów w środy w godz. 9.00 – 11.00.

Zajęcia edukacyjne odbywają się w godz. 8.00 – 15.20

Zajęcia pozalekcyjne odbywają się po zakończonych lekcjach i w godzinach popołudniowych.

Opiekun strony - Iwona Łataś